Rok 2015

UCHWAŁA NR X/59/2015 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego.