Rok 2015

UCHWAŁA NR X/61/2015 STAROSTY SŁUPECKIEGO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.