Rok 2015

UCHWAŁA NR XI/63/2015 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim