Rok 2015

UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego.