Rok 2018

UCHWAŁA NR XLI/229/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018-2035.