Rok 2018

UCHWAŁA NR XLI/227/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r.w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata od 2017 do 2020...