Rok 2018

UCHWAŁA NR XLII/233/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2018 na dofinansowani