Rok 2018

UCHWAŁA NR XLII/234/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim ...