Rok 2018

UCHWAŁA NR XLII/238/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych prz