Rok 2018

UCHWAŁA NR XLII/239/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie ...