Rok 2018

UCHWAŁA NR XLIII/242/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu Słupeckiego.