Rok 2018

UCHWAŁA NR XLIII/246/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 20 kwietnia 2018 r. nadania odznaki "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego".