Rok 2018

UCHWAŁA NR XLIV/250/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.