Rok 2018

UCHWAŁA NR XLIV/251/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.