Rok 2018

UCHWAŁA NR XLV/253/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.