Rok 2018

UCHWAŁA NR XLV/255/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczneg