Rok 2018

UCHWAŁA NR XLV/259/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.