Rok 2018

UCHWAŁA NR XLV/261/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Słupeckiego.