Rok 2018

UCHWAŁA NR XLVI/266/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2018 r

 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkachoświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

UCHWAŁA XLVI/266/2018