Rok 2018

UCHWAŁA NR XLVIII/275/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przekazania przez Powiat Słupecki zadania zarządzania drogą powiatową nr 3040P

na odcinku 1,028  km oraz zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 3040P w m. Sierakowo na odcinku 1,028 km Gminie Strzałkowo

Uchwała NR XLVIII/275/2018