Rok 2018

UCHWAŁA NR XLIX/279/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

przeznaczonych na realizację szczgółowych zadać z zakresu zawodowej i społecznej osób niepełnosprawych w Powiecie Słupeckim w 2018 r

Uchwała NR XLIX/279/2018