Rok 2018

UCHWAŁA NR IV/22/2018 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 - 2035.

 

UCHWAŁA NR IV/22/2018