Początek kadencji

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Słupeckiego

Oświadczenia majątkowe złożone przez Radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.