Rok I

Oświadczenia majątkowe Zarzadu Powiatu Słupeckiego

Oświadczenia mjątkowe Radnych Powiatu

Oświadczenia majatkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Słupcy

Oświadczenia majątkowe Kierowników/Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych/Gospodarstw Pomocniczych