Rok IV

Oświadczenia majątkowe Kierowników/Dyrektorów/Pracowników Jednostek Organizacyjnych/Gospodarstw Pomocniczych

Anna Mokrzycka Sobieraj - Kierownik Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej
Anna Mydłowska - Dyrektor SOSW w Słupcy
Anna Przybylska - Kacprowicz - Pośrednik pracy
Artur Cygan - Dyrektor DPS w Strzałkowie
Barbara Piasecka - Starszy Inspektor Powiatowy PUP w Słupcy
Danuta Szpiler - Dyrektor PCPR w Słupcy
Dariusz Mielcarek Dyrektor Międzyszkiolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy
Dorota Kluga Kierownik Działu ds. Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej w PCPR w Słupcy
Dorota Wilkowska-Bocian - Starszy Inspektor PUP w Słupcy
Emilia Sulkowska - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń PUP w Słupcy
Karolina Rakowicz - Dyrektor ZSE w Słupcy
Iwona Byczkowska - Zespół Wspierania Rodziny "Szansa" w Kosewie Dyrektor
Iwona Wiśniewska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy - Dyrektor
Karol Kowalski - Dyrektor ODiDZ w Słupcy, Wicedyrektor ZSZ w Słupcy
Katarzyna Ptaszyńska - Starszy Inspektor Powiatowy PUP w Słupcy
Krzysztof Gajewski -Powiatowy Zarząd Dróg - Dyrektor
Magdalena Frąckowiak - Powiatowy Urząd Pracy - Starszy Inspektor
Małgorzata Iwanicka - Dyrektor ZSP w Zagórowie
Marian Parus - Dyrektor DPS w Zagórowie
Mirosław Chudziński - Dyrektor PUP w Słupcy
Natalia Paszek - Starszy Inspektor Powiatowy PUP w Słupcy
Renata Nowinowska - Dyrektor ZAZ w Słupcy
Stanisław Kłaniecki - Dyrektor ZSZ w Słupcy
Sylwia Włodarczyk - Dyrektor Ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży z interwencją
Tadeusz Raczkowski - Dyrektor LO w Słupcy