Rok IV

Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Słupcy

Paweł Gotowała - Sekretarz Powiatu
Józef Wziętek - Skarbnik Powiatu
Halina Kubiak - Z-ca Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa
Halina Lewandowska - Kierownik Wdziału Gospodarki Nieruchomościami
Henryk Kuźniak - Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Jacek Dranikowski - Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
Krzysztof Warzych - Geodeta Powiatowy
Małgorzata Modrzejewska - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnićtwa
Małgorzata Pelo - Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu 
Agata Szwacka - Inspektor Wydziału Komunikacji i Transporu 
Agnieszka Kotwa - Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu 
Agnieszka Łechtańska - Główny specjalista ds. Publicznego Transportu Zbiorowego
Ewa Radniecka - Zastępca Kierownika Wydziału Komunikacji i Transportu