Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
informacja o odrzuceniu oferty OR.272.1.2015 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2015"Modyfikacja dokumentu2020-05-13 09:19:30Piotr Mańkowski
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.1.2015 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2015"Modyfikacja dokumentu2020-05-13 09:10:00Piotr Mańkowski
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OR.272.1.2015 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2015"Modyfikacja dokumentu2020-05-13 09:04:32Piotr Mańkowski
wyjaśnienie i modyfikacja treści OR.272.1.2015 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2015"Modyfikacja dokumentu2020-05-13 09:03:49Piotr Mańkowski
SIWZ OR.272.1.2015 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2015"Modyfikacja dokumentu2020-05-13 09:03:07Piotr Mańkowski
ogłoszenie o zamówieniu OR.272.1.2015 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2015"Modyfikacja dokumentu2020-05-13 09:02:32Piotr Mańkowski
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.7.2014 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące budynku położonego w Słupcy przy Placu Szkolnym 14 przeznaczonego na siedzibę Powiatowego UrModyfikacja dokumentu2020-05-13 09:01:54Piotr Mańkowski
wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ OR.272.7.2014 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące budynku położonego w Słupcy przy Placu Szkolnym 14 przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urzędu PrModyfikacja dokumentu2020-05-13 09:01:29Piotr Mańkowski
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. post. nr OR.272.7.2014 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące budynku położonego w Słupcy przy Placu Szkolnym 14 przeznaczonego na siedzibę Powiatowego UrzModyfikacja dokumentu2020-05-13 09:01:03Piotr Mańkowski
Modyfikacja treści SIWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert dot. post. nr OR.272.7.2014 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące budynku położonego w Słupcy przy Placu Szkolnym 14 przeznaczonModyfikacja dokumentu2020-05-13 09:00:21Piotr Mańkowski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.8.2014 "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"Modyfikacja dokumentu2020-05-13 08:59:52Piotr Mańkowski
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OR.272.8.2014 "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"Modyfikacja dokumentu2020-05-13 08:59:18Piotr Mańkowski
Przetarg nieograniczony BZP.272.5.2020 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo"Modyfikacja dokumentu2020-05-13 08:59:06Piotr Mańkowski
modyfikacja treści SIWZ OR.272.8.2014 "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy"Modyfikacja dokumentu2020-05-13 08:58:51Piotr Mańkowski
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OR.272.8.2014 "dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"Modyfikacja dokumentu2020-05-13 08:58:25Piotr Mańkowski
Przetarg nieograniczony BZP.272.5.2020 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo"Modyfikacja dokumentu2020-05-13 08:58:20Piotr Mańkowski
modyfikacja treści SIWZ OR.272.8.2014 "dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"Modyfikacja dokumentu2020-05-13 08:56:56Piotr Mańkowski
wyjasnienie treści SIWZ OR.272.8.2014 "dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowegow w Słupcy"Modyfikacja dokumentu2020-05-13 08:56:12Piotr Mańkowski
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OR.272.8.2014 "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"Modyfikacja dokumentu2020-05-13 08:55:44Piotr Mańkowski
modyfikacja treści SIWZ OR.272.8.2014 "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"Modyfikacja dokumentu2020-05-13 08:55:05Piotr Mańkowski