Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicyModyfikacja dokumentu2020-05-18 09:33:32Wojciech Kujawa
Wyrejestrowanie pojazdu (Złomowanie)Modyfikacja dokumentu2020-05-18 09:29:41Wojciech Kujawa
informacje z otwarcia ofert OR.272.5.4.2019Modyfikacja dokumentu2020-05-15 15:29:04Barbara Janiak
informacje z otwarcia ofert OR.272.5.5.2019Modyfikacja dokumentu2020-05-15 15:28:20Barbara Janiak
informacje z otwarcia ofert OR.272.5.6.2019Modyfikacja dokumentu2020-05-15 15:27:29Barbara Janiak
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.5.5.2019Modyfikacja dokumentu2020-05-15 15:26:08Barbara Janiak
informacje z otwarcia ofert OR.272.5.7.2019Modyfikacja dokumentu2020-05-15 15:25:31Barbara Janiak
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.5.7.2019Modyfikacja dokumentu2020-05-15 15:24:41Barbara Janiak
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.5.6.2019Modyfikacja dokumentu2020-05-15 15:23:51Barbara Janiak
modyfikacja nr 2 SIWZ PR.272.8.2019 wraz z przesunięciem terminu składania ofertModyfikacja dokumentu2020-05-15 15:22:30Barbara Janiak
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. OR.272.5.4.2019Modyfikacja dokumentu2020-05-15 15:21:52Barbara Janiak
Ogłoszenie nr 628852-N-2019 z dnia 2019-11-27 r. Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie: Dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w StrzałkowieModyfikacja dokumentu2020-05-15 15:21:05Barbara Janiak
informacje z otwarcia ofert dot. PR.272.8.2019Modyfikacja dokumentu2020-05-15 15:13:42Barbara Janiak
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PR.272.8.2019 części: 1,2,3.Modyfikacja dokumentu2020-05-15 15:11:31Barbara Janiak
Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania OR.272.5.8.2019 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie / kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pn. RoModyfikacja dokumentu2020-05-15 15:08:16Barbara Janiak
SIWZ dot. OR.272.5.8.2019 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadaniaModyfikacja dokumentu2020-05-15 15:07:28Barbara Janiak
SIWZ dot. OR.272.5.8.2019 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadaniaModyfikacja dokumentu2020-05-15 15:03:13Barbara Janiak
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PR.272.8.2019 Część 4Modyfikacja dokumentu2020-05-15 15:01:47Barbara Janiak
wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.5.8.2019 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskoweModyfikacja dokumentu2020-05-15 15:00:55Barbara Janiak
zawiadomienie o unieważnieniu OR.272.5.8.2019 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środoModyfikacja dokumentu2020-05-15 14:59:53Barbara Janiak