Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019-2035Modyfikacja dokumentu2019-09-05 13:51:25Joanna Rasała
Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019-2035Modyfikacja dokumentu2019-09-05 13:51:09Joanna Rasała
Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019-2035Modyfikacja dokumentu2019-09-05 13:49:29Joanna Rasała
Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019-2035Utworzenie dokumentu2019-09-05 13:47:32Joanna Rasała
Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019Utworzenie dokumentu2019-09-05 13:46:10Joanna Rasała
Pełnienie funkcji kierownika projektu pt.: „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim” RPWP.08.03.01-30-0007/18Modyfikacja dokumentu2019-09-04 13:56:36Natalia Górniak
Pełnienie funkcji kierownika projektu pt.: „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim” RPWP.08.03.01-30-0007/18Modyfikacja dokumentu2019-09-04 13:56:10Natalia Górniak
Protokół Nr XI/2019 z sesji Rady Powiatu SłupeckiegoUtworzenie dokumentu2019-09-03 12:32:16Anna Pawela
XII Sesja Rady Powiatu SłupeckiegoModyfikacja dokumentu2019-09-02 08:42:05Wojciech Kujawa
XII Sesja Rady Powiatu SłupeckiegoUtworzenie dokumentu2019-09-02 08:34:29Wojciech Kujawa
Starosta Słupecki OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w SłupcyModyfikacja dokumentu2019-08-29 13:25:41Wojciech Kujawa
Starosta Słupecki OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w SłupcyModyfikacja dokumentu2019-08-29 13:25:36Wojciech Kujawa
Starosta Słupecki OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w SłupcyModyfikacja dokumentu2019-08-29 13:23:17Wojciech Kujawa
Starosta Słupecki OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w SłupcyModyfikacja dokumentu2019-08-29 13:21:01Wojciech Kujawa
Starosta Słupecki OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w SłupcyModyfikacja dokumentu2019-08-29 13:20:23Wojciech Kujawa
Starosta Słupecki OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w SłupcyModyfikacja dokumentu2019-08-29 13:19:35Wojciech Kujawa
Starosta Słupecki OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w SłupcyUtworzenie dokumentu2019-08-29 13:18:58Wojciech Kujawa
Uchwała Nr 65/2019 ZPS z dnia 28.08.2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych samorządowych osób prawnych (...)Utworzenie dokumentu2019-08-29 09:35:49Joanna Rasała
Interpelacja w sprawie wypełniania obowiązków wynikających z przpisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachUtworzenie dokumentu2019-08-29 08:49:20Anna Pawela
Interpelacja w sprawie nadzoru nad gospodarstwami agroturystycznymi położonymi nad jeziorem PowidzkimUtworzenie dokumentu2019-08-29 08:40:15Anna Pawela