Konkursy- oferty złożone z własnej inicjatywy

Oferty złożone w 2020 roku w trybie małych zleceń Art. 19a. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf

Realizacja zadania publicznego z zakresu „ ratownictwa i ochrony ludności „ Oferta złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publi

 

Oferta.pdf

Ogłoszenie wyników z wyboru oferty i wysokości udzielonej dotacji na realizację zadania z zakresu "Ratownictwa i ochrony ludności"

Realizacja zadania publicznego z zakresu "ratownictwa i ochrony ludności" Oferta złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pt. "Orga

Realizacja zadania publicznego z zakresu „ratownictwa i ochrony ludności”
 
Oferta złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pt. „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa Wielkopolskiego powiatu Słupeckiego jeziora Powidzkiego”
 
 

Uwagi do zamieszczonej oferty prosimy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej zamieszczenia

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności Oferta złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego

Realizacja zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności


Oferta złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pt. ?Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa Wielkopolskiego powiatu Słupeckiego jeziora Powidzkiego?

 

Uwagi do zamieszczonej oferty prosimy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej zamieszczenia

Realizacja zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności Oferta złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego

Realizacja zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Oferta złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego pt.: „Organizowanie i udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa wielkopolskiego, powiatu słupeckiego, jeziora powidzkiego”.

Uwagi do zamieszczonej oferty prosimy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej zamieszczenia