Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu słupeckiego

Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych

Wykaz.pdf

Wykaz Klubów Sportowych

 

WYKAZ KLUBÓW SPORTOWYCH

 

Lp.

Nazwa klubu

Cel klubu

Adres

1.

 Słupecki Klub Bokserski „SOKÓŁ” 

509 853 893

Do podstawowych zadań działalności klubu należy zagospodarowanie wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, zmniejszenie przestępczości w tej grupie, popularyzacja wspólnej zabawy przez sport udzielanie pomocy młodzieży zaniedbanej oraz dbałość o rozwój fizyczny młodzieży. Pielęgnowanie tradycji pięściarstwa wielkopolskiego. 

 

 ul. Kopernika 13

 62 - 400 Słupca

 

 

2.

 Stowarzyszenie „KLUB JEŹDZIECKI „

w Zagórowie

kjzagorow@gmail.com

 506 130 794

Zajmuje się kultywowaniem tradycji jazdy polskiej poprzez rozwój różnych dyscyplin jeździeckich oraz stałe podnoszenie ich poziomu. 

 

 ul. Duży Rynek12,

 62 - 410 Zagórów

 

 

3.

 Ludowy Zespół Sportowy Młodojewo   

 

 

  

Zajmuje się organizowaniem
dla członków klubu sympatyków imprez o charakterze sportowo -  rekreacyjnym i kulturalnym. Zapewnia zawodnikom udział w meczach zawodach i imprezach sportowych organizowanych staraniem Klubu i innych. Prowadzi popularyzację sportu
ze szczególnym zwróceniem uwagi na etyczno-wychowawcze walory sportowej idei, współzawodnictwa, wartości zdrowotne, rekreacyjne sportu i kultury fizycznej

 Meszna 12,

 62 - 400 Słupca

 

4.

 Towarzystwo Sportowo – Kulturalne „ GRAMY DALEJ”
 
providia@poczta.onet.pl

063  2750 097

507 089 639

Organizacja ma duże znaczenie w środowisku osób niepełnosprawnych prowadzi integrację osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę, wypoczynek oraz imprezy artystyczne, organizuje różne formy integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz szerszym, prowadzi poradnictwa, szkolenia konferencje dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz środowisk. 

 

 ul. Pułaskiego 1

 62 - 420 Strzałkowo

 

 

5.

 Słupecki Klub Karate „DO SCHOTOKAN „

w Słupcy

 

Głównym celem stowarzyszenia jest organizowanie imprez i zawodów sportowych związanych z walką karate, rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną, sportem i rekreacją wśród społeczeństwa.

 

 ul. Żeromskiego 17

    62 - 400 Słupca

6.

 Słupecki Klub Piłkarski

w Słupcy    kontakt@skpslupca.pl

 723 911 407

 

Klub zajmuje się działalnością sportową, którą osiąga przez prowadzone w ramach klubu drużyny najwyższego, poziomu godnie reprezentując miasto
i gminę w toku szlachetnej rywalizacji sportowej, umożliwia członkom klubu uczestniczenie w zajęciach z zakresu kultury fizycznej .

 

ul. Gajowa 4

62 – 400 Słupca

7.

 Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLANIN” 

 

 

 

 

 

 

Prowadzi pomoc
w organizowaniu życia sportowego w gminach w oparciu o możliwości obiektowe
i sportowe,  organizuje zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. Szczególnym zadaniem jest angażowanie wszystkich mieszkańców do różnorodnych form aktywności    ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 

 

 al. Prymasa

Wyszyńskiego 48

 62 – 420 Strzałkowo

8.

 Słupecki Klub Tenisa Stołowego

 502 660 340

Klub zrzesza miłośników sportu oraz zawodników sportowych, którzy biorą udział w prowadzonych rozgrywkach sportowych drużyn męskich i żeńskich. Duże osiągnięcia uzyskuje przez prowadzenie w ramach klubu drużyny najwyższego poziomu, które godnie reprezentują miasta gminy w rozgrywkach sportowych. 

 

ul. Kilińskiego 24/8

 62-400 Słupca

9.

 Ludowe Zespoły Sportowe w Powiecie Słupeckim

 

 

 

założeniem stowarzyszenia jest powoływanie do funkcjonowania sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportu, organizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży uzdolnionej zainteresowanej sportem i turystyką, pomoc w uprawianiu sportu osób starszych oraz niepełnosprawnych. 

 

 Ul. Warszawska 58,

62 - 400 Słupca

10.

 Rada Miejsko Gminna Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Zagórów

 

 

 

 

 

            

 

Prowadzi współdziałanie w zakresie sportu turystyki z samorządami terytorialnymi instytucjami i organizacjami poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych prowadzi szkolenie sędziów sportowych, organizatorów kultury fizycznej sportu i turystyki, organizują szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz osób niepełnosprawnych, współdziałają w organizowaniu kolonii i obozów sportowych w celu wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

 ul. Duży Rynek 19,

 62 - 410 Zagórów

 

 

11.

 Strzałkowskie Towarzystwo „FUTSAL” 

 

 

                     

Zajmuje się uprawnianiem sportu w dziedzinie piłki nożnej uczestnicząc w imprezach sportowych innych klubów oraz organizacji sportowych, propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport. 

 

 ul. Mickiewicza 13     62-420 Strzałkowo

     

 

12.

 Klub Sportowy

 „ORŁY” Huta Łukomska 

zmiana nazwy 12.08.2020 r.

Zagórowski Klub Sportowy ,,Orły” Zagórów  

  607 363 123

 

 

Zajmuje się działalnością sportową w zakresie dyscypliny: piłka nożna. Celem klubu jest planowanie życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu. Angażowanie wszystkich sportowców różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju fizycznego i psychicznego.

 

 ul. Słupecka 9

62 - 410 Zagórów

13.

 Zagórowski Klub Sportowy

 

 

 

 

   

Celem organizacji jest uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych
na terenie samorządu terytorialnego, angażują wszystkich sportowców do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw dostosowanych do wieku prowadzą również szkolenia dzieci w sekcjach sportowych takich jak; piłka nożna, koszykowa, ręczna, lekkoatletyka organizacja współpracuje z innymi klubami sportowymi oraz OSP, szkołami, LZS, SZS, ZHP. 

 ul. Słupecka 9

62 - 410 Zagórów

  

 

14.

 Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Chwałkowice

 

 

 

Zapewnia szkolnym zawodnikom odpowiednią kadrę trenersko-instruktorską, umożliwia zawodnikom udział w meczach , zawodach i imprezach sportowych.  

 

Chwałkowice 4,

62 – 420 Strzałkowo

 

 

15.

 Ludowy Zespół Sportowy „PLATAN”

 

 

 

                  

 

 

Klub zajmuje się organizowaniem dla członków i sympatyków imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, prowadzi współpracę z innymi organizacjami realizującymi podobne działania w sferze kultury fizycznej zapewnia zawodnikom Klubu udział
w meczach zawodach i imprezach sportowych. 

 

Staw 1,

62 - 420 Strzałkowo

      

 

16.

 Ludowy Zespół Sportowy „ CZARNI” Ostrowite

czarniostrowite@gmail.com

 695 23 53 53

                  

 

Zadaniem klubu jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiska wiejskiego, współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny młodzieży, wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, uczestników obozów szkoleniowych, sportowych wytypowanych przez Związki sportowe do podnoszenia kwalifikacji.  

 

 ul. Lipowa 2

 62 - 402 Ostrowite

     

 

17.

 Ludowy Gminny Klub Sportowy „HETMAN „Orchowo

 725 424 002           

Głównym celem klubu jest angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań, organizowane szkoleń, uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez organizacje wojewódzkie
 i krajowe. 

 

 ul. Kościuszki 6,

 62 – 436 Orchowo

          

 

 

18.

 Ludowy Klub Sportowy  „KORONA” Ciosna

 

 

 

 

 

Planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe. Organizowanie zajęć sportowych dla społeczności wiejskiej z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

 

 Ciosna 6

62 - 420 Strzałkowo

 

19.

 Słupeckie Towarzystwo Tenisowe 

radekbartkowiak@wp.pl

  604 915 806

Głównym celem stowarzyszenia jest organizowanie i ułatwianie członkom i sympatykom stowarzyszenia gry w tenisa ziemnego, propagowanie tenisa jako sportu, którego uprawiać może każdy zainteresowany. 

 

ul. Gajowa, 4

62 - 400 Słupca

 Adres do korespondencji

 ul. Szeluty 23

 62 - 400 Słupca

 

20.

 Wielkopolski Klub Karate

 „DO SHOTOKAN

 

 

Głównym celem stowarzyszenia jest organizowanie imprez
i zawodów sportowych związanych z walką karate, rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną, sportem i rekreacją wśród społeczeństwa.

 

 ul. Kilińskiego 1/99,

62 - 400 Słupca

 

 

21.

 Słupecka Organizacja Strzelecka „FORT”

 607 371 848       

Kształtowanie pozytywnych cech charakterów i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych stowarzyszeń i wzmacnianie w społeczeństwie zwłaszcza wśród młodzieży obywatelskich postaw wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

 

ul. Poznańska 18,

62 - 400 Słupca

 

22.

 Ludowy Klub Jeździecki Przy Stadninie Koni Mieczownica

63  274 31 63

 

 

 

 

Popularyzowanie sporu jeździeckiego i hipoterapii
na terenie województwa konińskiego. Tworzenie warunków do sportowego i rekreacyjnego uprawiania jeździectwa. Uczestniczenie członków Klubu w imprezach i zawodach jeździeckich.

     

 

 Mieczownica 15,

 62 - 402 Ostrowite

23.

 Klub Sportowy

 „POLANIN”

504 563 113

Prowadzi pomoc w organizowaniu życia sportowego w gminach
w oparciu o możliwości obiektowe i sportowe,  organizuje zajęcia sportowe
dla mieszkańców gminy w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej
i umysłowej z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. Szczególnym zadaniem jest angażowanie wszystkich mieszkańców do różnorodnych form aktywności    ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i  zainteresowań sportowych. 

 

 al. Prymasa    Wyszyńskiego 48

 62 - 420 Strzałkowo

 

24.

 Ludowy Klub Sportowy „DYNAMIC

 

 

 

Angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań., organizowanie zajęć sportowych dla społeczności wiejskiej w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej
i ruchowej, prowadzą szkolenia w sekcjach sportowych piłka nożna , koszykowa, ręczna, lekkoatletyka.

 

 Sala Wiejska w Sierakowie

 62 - 420 Strzałkowo

 

25.

 Klub Sportowy

„GREEN SPIRES”

783 77 77 43      

Celem działania jest m.in. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich aktywizacja poprzez sport, wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży

 ul. Strzałkowska 12

 62 – 430Powidz

26.

 Klub Sportowy

„LIBERO”

kspowidz@02.pl

wiksom@wp.pl

697997608

Celem Klubu jest: upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu
 i turystyki.

 ul. Mielżyńskiego 7

 62-430 Powidz

27.

 

Klub Sportów Walki  Zagórów

Celem Klubu jest rozwijanie sportu wypoczynkowego
w zakresie Karate Kyokushin. Zapewnienie dzieciom
 i młodzieży możliwości udziału
w sporcie kwalifikowanym.

 Oleśnica 22

 62-410 Zagórów

28.

 Klub Biegacza PULS

 

 

 

            

       

 

Proponowanie różnorodnych form biegania wśród dzieci
 i młodzieży. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru
 i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych. Organizowanie cyklicznych spotkań biegowych o charakterze rekreacyjnych

 ul. Róża 91

 62-400 Słupca

29

 Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Słupca

ziemski@apteka.slupca.pl 603 138 575

 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie piłki siatkowej, ochrony
 i promocji zdrowia, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz integracji europejskiej

 ul. Plac Szkolny 1

 62 - 400 Słupca

30.

 Klub Motocyklowy Wielkopolski  ,,Fani Motocykli”

Rozpowszechnianie ogólnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz propagowanie idei niesienia pierwszej pomocy, uprawianie turystyki motocyklowej, ochrona motocykli zabytkowych
i współczesnych, organizowanie
i uczestniczenie
 w imprezach motocyklowych kulturalno-rozrywkowych sportowych i turystycznych, propagowanie kultury technicznej
 i osobistej wśród motocyklistów oraz dbanie o środowisko.

 ul. Poznańska 18

 62 - 400 Słupca

31.

 Słupeckie Towarzystwo Koszykówki „GROM”

Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu w tym także
na rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej, krzewienie zamiłowań do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej wśród osób sprawnych
i niepełnosprawnych.

 ul. Traugutta 10 A/11

 62-400 Słupca

32.

 Klub Jeździecki

„MUSTANG”

 

 

 

nowaczykjj@gmal.com

 602 81 66 19

 

 

 

 

 

Rozwijanie różnych form kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem sportu jeździeckiego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru
 i osobowości w środowisku dzieci , młodzieży i dorosłych, organizowanie różnorodnych form wypoczynku dzieci i młodzieży z udziałem sportowców.

 Kochowo 33

 62-402 Ostrowite

 

Likwidacja w dniu

05.03.2019r.

33.

 Stowarzyszenie Strzałkowska    Grupa Biegowa  „SOKÓŁ”664877351

 

Celem działania SGB jest , działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także
na rzecz popularyzacji rekreacji, ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej

 ul. Powstańców Wielkopolskich 5

 62 - 420 Strzałkowo l

34.

 Klub Jeździecki

 „Ranczo pod Brzozami”

 

 

 

ranczopodbrzozami@miel.com.pl

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem sportu jeździeckiego, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci
i młodzieży, rozwój edukacji, oświaty i wychowania, uczestniczenie w imprezach
 i zawodach jeździeckich.

 Radłowo 1

 62 - 420 Strzałkowo

35.

 Stowarzyszenie SGR „Racing  Team”

msliwczynski@interia.pl

 

 

szszygenda@gmail.pl

 

 

 

Działalność na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności obszarów wiejskich. Wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie osób w zakresie rozwoju talentów sportowych, wypoczynku zarówno wśród osób młodych jak i starszych
 z niepełnosprawnością. Wzmocnienie i rozwój kapitału społecznego poprzez działalność naukową , oświatową
i kulturalną, integrację społeczności lokalnej. Działalność na rzecz ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju.

 ul. M. Kopernika 21

 62 - 400 Słupca

36.

Stowarzyszenie „Piłka łączy dzieci”

www.pilkalaczydzieci.pl

info@pilkalaczydszieci.pl

+48 600 970 200

 Celem stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa wśród ogółu społeczności województwa wielkopolskiego oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie prowadzenia działalności.

 Podbiel 5B

 62 - 410 Zagórów

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

Strzałkowski Klub Karate

 603 847 506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub Sportowy

 ,, Lakers Powidz”

 

 

 

 Celem działalności klubu jest organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, z także wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej, umysłowej. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych
w kraju i zagranicą. Uczestniczenie w realizacji zadań sportowych Klubu. Wydawanie materiałów sportowo szkoleniowych, biuletynów informacyjnych oraz innych materiałów propagandowo informacyjnych, dotyczących dyscypliny sportowej  karate.

 

 Celem działalności klubu jest: programowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności fizycznej, dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Prowadzenie i organizowanie szkolenia uczniów, współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku, w szczególności obozów sportowych, wycieczek oraz półkolonii. Szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich. Promocja i organizacja sportu wśród osób niepełnosprawnych.

 

 Wólka 1

 62 - 420 Strzałkowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. 29 Grudnia 33

Powidz 62-430

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kobiecy Klub Piłkarski

 Słupczanka Słupca

 

 

 

 Celem klubu jest: realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, a przede wszystkim dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz zaspakajanie potrzeby rywalizacji i współzawodnictwa sportowego. Działalność sportowa ukierunkowana na rozwój fizyczny i wartości etyczno – moralne oraz rozwój sportu wyczynowego i stałe podnoszenie jego poziomu. Zapewnienie kobietom możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym, kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

 

 ul. Powstańców Wielkopolskich 22b

 64 – 400 Słupca

Wykaz Fundacji

 

 

WYKAZ  FUNDACJI

 

 

Lp.

 

Nazwa Fundacji

 

Cel działania

 

 

 

Adres siedziby

 

1.

 

Fundacja „Unia Nadwarciańska”

Celem fundacji, jako lokalnej grupy działania jest zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Powiatu Słupeckiego, miast i gmin: Lądek, Zagórów, Słupca, Strzałkowo, Powidz, oparty na trwałych podstawach trójsektorowej współpracy poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych kulturowych oraz potencjału społecznego-gospodarczego powiatu.

 

 

 

62-405 Ląd

2.

 

Fundacja Zagórowiań „Pro Memoria”

Celem działania tej fundacji jest: ochrona pamięci walk
i męczeństwa Zagórowiań. Naczelnym jej zadaniem jest odbudowa – rekonstrukcja Pomnika Niepodległości poświęconego Zagórowianom poległym za wolność ojczyzny. Poza tym upamiętnianie miejsc historycznych oraz osób
z nimi związanych.

 

ul. Wojska Polskiego 13

62-410 Zagórów

3.

 

Fundacja Strefa Przygód

Celem działania organizacji jest:

- promowanie idei kultury fizycznej poprzez -organizowanie zawodów
i imprez sportowych.

- sponsorowanie

i fundowanie nagród finansowych oraz rzeczowych  w zawodach i imprezach sportowych.

- organizowanie konferencji, seminariów, imprez
i konkursów w kraju
i zagranicą promujących
i sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej.

- wspieranie inicjatyw informacyjnych z zakresu sportu oraz prowadzenie portali internetowych
o tematyce sportowej

 

 

 

 

Staw II

62-420 Strzałkowo

4.

 

Fundacja „RECHA +”

Celem działania organizacji jest:

-działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
i przewlekle chorych

-pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej

- ochrona i promocja zdrowia

-działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym

- promocja i organizacja wolontariatu.

 

ul. Piastów 2

62-400 Słupca

5.

 

Fundacja Opieki Okołoporodowej

Celem Fundacji jest działalność informacyjno-edukacyjno-psychologiczna

w celu:

Zapewnienia standardów europejskich w zakresie opieki porodowej
i okołoporodowej

 

ul. Konińska 61

62-410 Zagórów

6.

 

Fundacja Pomocy Osobom Potrzebującym Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym Pomoc

Celami Fundacji jest:

-pomoc osobom potrzebującym,
a w szczególności osobom zadłużonym i ich rodzinom.

- pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
z powodów finansowych.

- doradztwo w zakresie spłaty zobowiązań, mediacje
z wierzycielami

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ciężko
i przewlekle chorych

-ochrona i promocja zdrowia, oświata i wychowanie, opieka i pomoc społeczna.

 

ul. Kościelna5

62-400 Słupca

7.

 

Fundacja „La Promesa”

Celem fundacji jest:

Promocja i ochrona zdrowia, promocja kultury, działalność na rzecz osób starszych, wspieranie nauki edukacji i wychowanie, osób niepełnosprawnych, opiekuńcza , charytatywna.

Pomoc społeczna, w tym dzieciom, rodzinom, osobom starszym w trudnej sytuacji życiowej

 

ul. Poznańska

18

62-400 Słupca

 

 

 

Wykaz Stowarzyszeń Zwykłych

 

WYKAZ STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 

 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

          Cel stowarzyszenia

     Adres

1.

Słupecki Klub Krótkofalarski

 

Zajmuje się promowaniem miasta Słupcy
w Polsce oraz w świecie  poprzez nawiązywanie łączności radiowych oraz wysyłkę kart QSL (potwierdzenie nawiązanych łączności)
wraz z opisem miasta, jego historii
oraz walorów turystycznych regionu. 

 ul. Poznańska 18
 62 - 400 Słupca

 

2.

Stowarzyszenie

Koła Gospodyń

Wiejskich

w Augustynowie

Celem stowarzyszenia jest promowanie
i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych. Promowanie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno- wychowawczej oświatowo kulturalnej w zakresie poprawy warunków rodzin wiejskich. Reprezentowanie interesów kobiet, rozwój przedsiębiorczości kobiet. Wychowanie młodego pokolenia
w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania różnych wartości.

Augustynów 
62-410 Zagórów

 

3.

Stowarzyszenie

„Polna Róża

Skarboszewo”

 

emilia.tejs25@gmail.com

785 624 052

Celem Działalności stowarzyszenia jest podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych. Reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich. Reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich.
W szczególności propagowanie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków socjalno- bytowych rodzin wiejskich.

Skarboszewo

62-420 Strzałkowo

4.

Klub Seniora „ZŁOTA JESIEŃ” w Orchowie

Działalność stowarzyszenia opiera się na rzecz osób 50+. Rozwój zainteresowań wokalno-muzycznych. 
Popularyzowanie wierzy z różnych dziedzin. Promocja aktywnego życia wśród seniorów.

ul. Kościuszki 6

62-436 Orchowo

5.

Stowarzyszenie Użytkowników DomkówLetniskowych

w Powidzu 

zibin59@gmail.com

601 459 927

Celem działalności tego stowarzyszenia jest promocja i wspieranie inicjatyw rozwoju turystyki oraz wypoczynku, a także współpraca z innymi instytucjami o podobnej strukturze i działalności.

ul. Wodna 18/8 

62-430 Powidz

6.

Klub Emerytów

i Rencistów Pożarnictwa

w Słupcy

508 074 684

Celem działaniaklubu jest integracja emerytów i rencistów pożarnictwa z terenu powiatu oraz reprezentowanie interesów członków będących w trudnej sytuacji życiowej.

ul. Ratajczaka 1  

62-400 Słupca

7.

Klub Seniora „PRZYJAŹŃ” Cienin Kościelny

Aktywizacja środowiska nieaktywnego zawodowo do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu, wolnego. Prowadzi spotkania kulturalno-towarzyskie, udziela pomocy potrzebującym członkom, zapewnianie lepszego samopoczucia, wspieranie się wzajemnie
w życiowych problemach.

 

Cienin Kościelny 1
62-400 Słupca

8.

Słupecka Wszechnica Obywatelska

Celem stowarzyszenia jest promocja, wspieranie i ochrona dorobku kulturalnego Słupcy i Powiatu Słupeckiego oraz ochrona dziedzictwa  narodowego. Tworzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

ul. Kleczewska 6
62 - 400 Słupca

 

9.

Strzałkowskie Stowarzyszenie Osób Starszych i 
Niepełnosprawnych

boguniah@wp.pl

 601 14 170

Do zadań należy: rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego – oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych
oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie. Organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej.

 

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 5 62-420 Strzałkowo

 

10.

Klub Seniora
przy SMLW „MOSTOSTALOWIEC

785 539 366

Celem klubu  jest aktywizacja środowiska nieaktywnego zawodowo do wspólnego i zorganizowanego spędzenia czasu wolnego. Rozpoznawanie  potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, spotkań oraz grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej.

 

ul. Kopernika 9/200 62-400 Słupca

 

11.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich
„Jaroszynianki”

Janina.zomer@gmail.com

502 438 732

Celem stowarzyszenia jest propagowanie
 i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych. Działalność na rzecz odnowy
i rozwoju wsi.  Organizacja prowadzi również działalność na rzecz dobra kobiet poprzez reprezentowanie potrzeb  i interesów kobiet wiejskich,  pomoc w rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy warunków życia kobiet.

 

Jaroszyn 59
62-406 Lądek

12.

Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy RM TEAM

Nr: 2/2017

Celem stowarzyszenia jest zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości  udziału
w zajęciach sportowych z zakresu treningu piłkarskiego oraz właściwego łączenia nauki szkolnej z uprawianiem sportu. Zapewnienie ogółowi społeczeństwa przeżyć i widowisk sportowych.

 

Wola Koszucka 12 62-406 Lądek

13.

 

 

 

 

Grupa Biegowa Kimkolwiek Jesteś Biegnij ze mną

Nr: 1/2019

Celem stowarzyszenia jest promowanie aktywnego ruchu wśród lokalnej społeczności. Organizowanie wyjazdów imprez sportowych sportowo-charytatywnych, rekreacyjnych
i turystycznych.

 

ul. Warszawska 33

62-400 Słupca

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Stowarzyszenie ,,Zagórów - Miejsce
z Historią’’

Nr: 2/2019

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie ,,Stowarzyszenie Przyjaciół Wylatkowa’’

Nr: 3/2019

 

 

 

 

Stowarzyszenie ,, Słupecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Domu Kultury

Nr: 4/2019

Celem stowarzyszenia jest: Propagowanie wiedzy dotyczącej historii Zagórowa jego mieszkańców. Upowszechnianie kultury tradycji i dziedzictwa historycznego Zagórowa oraz dzisiejszych walorów przyrodniczych doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej. Poszukiwanie informacji o dawnych mieszkańcach Zagórowa, różnych kultur i wyznań w szczególności
 o członkach organizacji  społecznych
i kulturalnych, bojownikach o wolność 
i niepodległość.

 

 

Celem stowarzyszenia jest współpraca z Radą Sołecką i Radą Gminy na rzecz rozwoju wsi, współdziałanie z miejscowymi organami administracji na rzecz poprawy jakości warunków wypoczynku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie wsi. Propagowanie zasad koleżeńskości, utrzymania porządku i czystości oraz przestrzeganie norm etycznych. Inspirowanie aktywności społecznej, reprezentowanie wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego a w szczególności w obszarze w NATURA 2000.

Celem stowarzyszenia jest: Propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia się przez całe życie. Prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych. Organizowanie wykładów, prelekcji, seminariów i lektoratów oraz organizowanie zajęć i wycieczek.

ul. Wzgórze 4

62-410 Zagórów

 

 

 

 

 

 

 


Wylatkowo 32

62-430 Powidz

 

 

 

 

 

 

 

ul. Traugutta 5

62-400 Słupca

17.

Stowarzyszenie ,,Morsy Powidz”

Nr: 1/2020

 

Celem stowarzyszenia jest: Promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom. Integrowanie mieszkańców oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami. Działania na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego, sportowego i turystycznego Sołectwa Powidz. Działania na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałanie patologiom społecznym. Rozwijanie idei wolontariatu.

ul. J. Bilskiego 6

 62-430  Powidz

18.

Stowarzyszenie

,,Klub Emerytów i                             Rencistów Policji w Słupcy”

Nr: 2/2020

 

Celem stowarzyszenia jest: Integracja emerytów i rencistów policji i ich rodzin zamieszkałych na terenie powiatu słupeckiego i poprzednio pracujących w jednostkach policji powiatu słupeckiego. Reprezentowanie na zewnątrz wspólnych interesów emerytowanych policjantów. Wspieranie i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych emerytów i rencistów. Zaangażowanie w sprawy związane z korzystaniem ze świadczeń socjalnych z funduszu dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin.

ul. Poznańska 13

62-400 Słupca

19.

Stowarzyszenie

,,Po prostu My”

Nr: 3/2020

Celem stowarzyszenia jest: działalność artystyczna i kulturalna oparta na tradycjach narodowych, działalność edukacyjna i wychowawcza z kreatywnym zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Działalność oparta na rozwoju osobistym i zawodowym mieszkańców Gminy Orchowo, aktywności oraz dobroczynności obywatelskiej. Wolontariat, działalność charytatywna turystyczno- krajoznawcza oraz praca na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

ul. Dworcowa 1/1

 62-436 Orchowo

 

20.

Stowarzyszenie ,,Mytlywek”

Nr: 4/2020

Dążenie do ustalenia przez Gminę Powidz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wykorzystanie działek budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem, racjonalne wykorzystanie obszarów chronionych (NATURA 2000, Powidzki Park Krajobrazowy).

ul.29 Grudnia 70T

62-439 Powidz