Wykaz Klubów Sportowych

 

WYKAZ KLUBÓW SPORTOWYCH

 

Lp.

Nazwa klubu

Cel klubu

Adres

1.

 

Słupecki Klub Bokserski „SOKÓŁ” 

 

 

 

 

t. 509 853 893

Do podstawowych zadań działalności klubu należy zagospodarowanie wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, zmniejszenie przestępczości w tej grupie, popularyzacja wspólnej zabawy przez sport udzielanie pomocy młodzieży zaniedbanej oraz dbałość o rozwój fizyczny młodzieży. Pielęgnowanie tradycji pięściarstwa wielkopolskiego. 

 

ul. Kopernika 13,

62-400 Słupca

 

 

2.

 

Stowarzyszenie „KLUB JEŹDZIECKI „

w Zagórowie

 

kjzagorow@gmail.com

t. 506 130 794

Zajmuje się kultywowaniem tradycji jazdy polskiej poprzez rozwój różnych dyscyplin jeździeckich oraz stałe podnoszenie ich poziomu. 

 

 ul. Duży Rynek 12, 62-410 Zagórów

 

 

3.

 

Ludowy Zespół Sportowy Młodojewo   

 

 

  

Zajmuje się organizowaniem
dla członków klubu sympatyków

imprez o charakterze sportowo

rekreacyjnym i kulturalnym. Zapewnia zawodnikom udział w meczach zawodach i imprezach sportowych organizowanych staraniem Klubu i innych. Prowadzi popularyzację sportu
ze szczególnym zwróceniem uwagi na etyczno-wychowawcze walory sportowej idei, współzawodnictwa, wartości zdrowotne, rekreacyjne sportu i kultury fizycznej

Meszna 12,

62-400 Słupca

 

4.

 

Towarzystwo Sportowo – Kulturalne „ GRAMY DALEJ”
 

 

providia@poczta.onet.pl

t. 063  2750 097

t. 507 089 639

Organizacja ma duże znaczenie w środowisku osób niepełnosprawnych prowadzi integrację osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę, wypoczynek oraz imprezy artystyczne, organizuje różne formy integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz szerszym, prowadzi poradnictwa, szkolenia konferencje dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz środowisk. 

 

 ul. Pułaskiego 1,

62-420 Strzałkowie

 

 

5.

 

Słupecki Klub Karate „DO SCHOTOKAN „

w Słupcy

 

Głównym celem stowarzyszenia jest organizowanie imprez i zawodów sportowych związanych z walką karate, rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną, sportem i rekreacją wśród społeczeństwa.

 

Ul. Żeromskiego 17

    62-400 Słupca

6.

 

Słupecki Klub Piłkarski

w Słupcy   

 

kontakt@skpslupca.pl

t. 723 911 407

 

Klub zajmuje się działalnością sportową, którą osiąga przez prowadzone w ramach klubu drużyny najwyższego, poziomu godnie reprezentując miasto
i gminę w toku szlachetnej rywalizacji sportowej, umożliwia członkom klubu uczestniczenie w zajęciach z zakresu kultury fizycznej .

 

ul. Gajowa 4,

62 – 400 Słupca

7.

 

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLANIN” 

 

 

 

Prowadzi pomoc
w organizowaniu życia sportowego w gminach w oparciu o możliwości obiektowe
i sportowe,  organizuje zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. Szczególnym zadaniem jest angażowanie wszystkich mieszkańców do różnorodnych form aktywności    ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 

 

Al. Prym. Wyszyńskiego 48

62 – 420 Strzałkowo

8.

 

 

Słupecki Klub Tenisa Stołowego

 

        t. 502 660 340

Klub zrzesza miłośników sportu oraz zawodników sportowych, którzy biorą udział w prowadzonych rozgrywkach sportowych drużyn męskich i żeńskich. Duże osiągnięcia uzyskuje przez prowadzenie w ramach klubu drużyny najwyższego poziomu, które godnie reprezentują miasta gminy w rozgrywkach sportowych. 

 

Ul. Kilińskiego 24/8, 62-400 Słupca

9.

 

 

Ludowe Zespoły Sportowe w Powiecie Słupeckim

 

 

 

założeniem stowarzyszenia jest powoływanie do funkcjonowania sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportu, organizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży uzdolnionej zainteresowanej sportem i turystyką, pomoc w uprawianiu sportu osób starszych oraz niepełnosprawnych. 

 

Ul. Warszawska 58, 62-400 Słupca

10.

 

 

Rada Miejsko Gminna Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Zagórów

 

 

 

            

 

Prowadzi współdziałanie w zakresie sportu turystyki z samorządami terytorialnymi instytucjami i organizacjami poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych prowadzi szkolenie sędziów sportowych, organizatorów kultury fizycznej sportu i turystyki, organizują szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz osób niepełnosprawnych, współdziałają w organizowaniu kolonii i obozów sportowych w celu wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

Ul. Duży Rynek 19, 62-410 Zagórów

 

 

11.

 

Strzałkowskie Towarzystwo „FUTSAL” 

 

 

                     

Zajmuje się uprawnianiem sportu w dziedzinie piłki nożnej uczestnicząc w imprezach sportowych innych klubów oraz organizacji sportowych, propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport. 

 

Ul. Mickiewicza 13, 62-420 Strzałkowo

     

 

12.

 

Klub Sportowy „ORŁY” Huta Łukomska   

 

t. 607 363 123

 

 

Zajmuje się różnorodną formą życia sportowego dla aktywności  ruchowej, zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych   

 

Huta Łukomska 18, 62-410 Zagórów

13.

 

Zagórowski Klub Sportowy

 

 

 

 

   

Celem organizacji jest uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych
na terenie samorządu terytorialnego, angażują wszystkich sportowców do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw dostosowanych do wieku prowadzą również szkolenia dzieci w sekcjach sportowych takich jak; piłka nożna, koszykowa, ręczna, lekkoatletyka organizacja współpracuje z innymi klubami sportowymi oraz OSP, szkołami, LZS, SZS, ZHP. 

ul. Słupecka,

62-410 Zagórów

  

 

14.

 

Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Chwałkowice

 

 

 

Zapewnia szkolnym zawodnikom odpowiednią kadrę trenersko-instruktorską, umożliwia zawodnikom udział w meczach , zawodach i imprezach sportowych.  

 

Chwałkowice 4,

62 – 420 Strzałkowo

 

 

15.

 

Ludowy Zespół Sportowy „PLATAN”

 

 

 

                  

 

 

klub zajmuje się organizowaniem dla członków i sympatyków imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, prowadzi współpracę z innymi organizacjami realizującymi podobne działania w sferze kultury fizycznej zapewnia zawodnikom Klubu udział
w meczach zawodach i imprezach sportowych. 

 

Staw I,

62- 420 Strzałkowo

      

 

16.

 

 Ludowy Zespół Sportowy „ CZARNI” Ostrowite

 

czarniostrowite@gmail.com

t. 695 23 53 53

                  

 

Zadaniem klubu jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiska wiejskiego, współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny młodzieży, wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, uczestników obozów szkoleniowych, sportowych wytypowanych przez Związki sportowe do podnoszenia kwalifikacji.  

 

ul. Lipowa 2

62-402 Ostrowite

     

 

17.

 

 

Ludowy Gminny Klub Sportowy „HETMAN „Orchowo

 

 

 

        t. 725 424 002           

Głównym celem klubu jest angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań, organizowane szkoleń, uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez organizacje wojewódzkie
 i krajowe. 

 

ul. Kościuszki 6,

62 – 436 Orchowo

          

 

 

18.

 

 

Ludowy Klub Sportowy  „KORONA” Ciosna

 

 

 

 

 

Planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe. Organizowanie zajęć sportowych dla społeczności wiejskiej z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

 

Ciosna 6,

62-420 Strzałkowo

 

19.

 

Słupeckie Towarzystwo Tenisowe 

 

   radekbartkowiak@wp.pl

   t. 604 915 806

Głównym celem stowarzyszenia jest organizowanie i ułatwianie członkom i sympatykom stowarzyszenia gry w tenisa ziemnego, propagowanie tenisa jako sportu, którego uprawiać może każdy zainteresowany. 

 

ul. Gajowa, 4

62-400 Słupca

Adres do korespondencji

ul. Szeluty 23

62-400 Słupca

 

20.

 

Wielkopolski Klub Karate „DO SHOTOKAN

 

 

Głównym celem stowarzyszenia jest organizowanie imprez
i zawodów sportowych związanych z walką karate, rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną, sportem i rekreacją wśród społeczeństwa.

 

ul. Kilińskiego 1/99, 62-400 Słupca

 

 

21.

 

Słupecka Organizacja Strzelecka „FORT”

 

 

         t. 607 371 848       

Kształtowanie pozytywnych cech charakterów i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych stowarzyszeń i wzmacnianie w społeczeństwie zwłaszcza wśród młodzieży obywatelskich postaw wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

 

ul. Poznańska 18,

62-400 Słupca

 

22.

 

Ludowy Klub Jeździecki Przy Stadninie Koni Mieczownica

 

 

t. 63  274 31 63

 

 

 

 

Popularyzowanie sporu jeździeckiego i hipoterapii
na terenie województwa konińskiego. Tworzenie warunków do sportowego i rekreacyjnego uprawiania jeździectwa. Uczestniczenie członków Klubu w imprezach i zawodach jeździeckich.

     

 

Mieczownica 15,

62-402 Ostrowite

23.

Klub Sportowy „POLANIN”

 

 

 

 

t. 504 563 113

Prowadzi pomoc w organizowaniu życia sportowego w gminach
w oparciu o możliwości obiektowe i sportowe,  organizuje zajęcia sportowe
dla mieszkańców gminy w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej
i umysłowej z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. Szczególnym zadaniem jest angażowanie wszystkich mieszkańców do różnorodnych form aktywności    ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności

i zainteresowań sportowych. 

 

Al. Prymasa Wyszyńskiego 48, 62-420 Strzałkowo

 

24.

 

Ludowy Klub Sportowy „DYNAMIC

 

 

 

Angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań., organizowanie zajęć sportowych dla społeczności wiejskiej w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej
i ruchowej, prowadzą szkolenia w sekcjach sportowych piłka nożna , koszykowa, ręczna, lekkoatletyka.

 

Sala Wiejska

w Sierakowie

62-420 Strzałkowo

 

25.

 

Klub Sportowy „GREEN SPIRES”

 

 

 

       t. 783 77 77 43      

Celem działania jest m.in. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich aktywizacja poprzez sport, wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży

ul. Strzałkowska 12

62 – 430Powidz

26.

 

Klub Sportowy

„LIBERO”

 

kspowidz@02.pl

wiksom@wp.pl

t. 697997608

Celem Klubu jest:

Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu
 i turystyki.

Ul. Mielżyńskiego 7

62-430 Powidz

27.

 

Klub Sportów Walki  Zagórów

Celem Klubu jest rozwijanie sportu wypoczynkowego
w zakresie Karate Kyokushin. Zapewnienie dzieciom
 i młodzieży możliwości udziału
w sporcie kwalifikowanym.

Oleśnica 22

62-410 Zagórów

28.

 

Klub Biegacza PULS

 

 

 

            

       

 

Proponowanie różnorodnych form biegania wśród dzieci
 i młodzieży. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru
 i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych. Organizowanie cyklicznych spotkań biegowych o charakterze rekreacyjnych

ul. Róża 91

62-400 Słupca

29

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Słupca

 

ziemski@apteka.slupca.pl

t. 603 138 575

 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie piłki siatkowej, ochrony
 i promocji zdrowia, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz integracji europejskiej

Plac Szkolny 1

62-400 Słupca

30.

 

Klub Motocyklowy Wielkopolski Fani Motocykli

Rozpowszechnianie ogólnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz propagowanie idei niesienia pierwszej pomocy, uprawianie turystyki motocyklowej, ochrona motocykli zabytkowych
i współczesnych, organizowanie
i uczestniczenie
 w imprezach motocyklowych kulturalno-rozrywkowych sportowych i turystycznych, propagowanie kultury technicznej
 i osobistej wśród motocyklistów oraz dbanie o środowisko.

Ul. Poznańska 18

62-400 Słupca

31.

 

Słupeckie Towarzystwo Koszykówki „GROM”

Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu w tym także
na rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej, krzewienie zamiłowań do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej wśród osób sprawnych
i niepełnosprawnych.

Ul. Traugutta 10 A/11

62-400 Słupca

32.

 

Klub Jeździecki „MUSTANG”

 

 

 

nowaczykjj@gmal.com

t. 602 81 66 19

 

 

 

 

 

Rozwijanie różnych form kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem sportu jeździeckiego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru
 i osobowości w środowisku dzieci , młodzieży i dorosłych, organizowanie różnorodnych form wypoczynku dzieci i młodzieży z udziałem sportowców.

Kochowo 33

62-402 Ostrowite

 

Likwidacja w dniu

05.03.2019r.

33.

 

Stowarzyszenie Strzałkowska Grupa Biegowa „SOKÓŁ”

 

Tel.   664877351

 

Celem działania SGB jest , działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także
na rzecz popularyzacji rekreacji, ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej

Ul. Powstańców wielkopolskich 5

34.

 

Klub Jeździecki „Ranczo pod Brzozami”

 

 

 

ranczopodbrzozami@miel.com.pl

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem sportu jeździeckiego, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci
i młodzieży, rozwój edukacji, oświaty i wychowania, uczestniczenie w imprezach
 i zawodach jeździeckich.

Radłowo 1

62-420 Strzałkowo

35.

 

Stowarzyszenie SGR „Racing  Team”

msliwczynski@interia.pl

 

 

szszygenda@gmail.pl

 

 

 

Działalność na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności obszarów wiejskich. Wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie osób w zakresie rozwoju talentów sportowych, wypoczynku zarówno wśród osób młodych jak i starszych
 z niepełnosprawnością. Wzmocnienie i rozwój kapitału społecznego poprzez działalność naukową , oświatową
i kulturalną, integrację społeczności lokalnej. Działalność na rzecz ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju.

 

ul. M. Kopernika 21

62- 400 Słupca

36.

Stowarzyszenie „Piłka łączy dzieci”

www.pilkalaczydzieci.pl

info@pilkalaczydszieci.pl

t. +48 600 970 200

Celem stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa wśród ogółu społeczności województwa wielkopolskiego oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie prowadzenia działalności.

 

Podbiel 5B

62-410 Zagórów

37.

Strzałkowski Klub Karate

t. 603 847 506

Celem działalności Klubu jest organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, z także wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej, umysłowej. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych
w kraju izagranicą.Uczestniczenie w realizacji zadań sportowych Klubu. Wydawanie materiałów sportowo szkoleniowych, biuletynów informacyjnych oraz innych materiałów propagandowo informacyjnych, dotyczących dyscyplinysportowej  karate.

 

Wólka 1

62-420 Strzałkowo