2006

Postanowienie Nr 9/06 Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 września 2006 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.