Plan zamówień publicznych na 2020 rok

 Plan zamówień publicznych na 2020 rok.