Pozostałe zamówienia

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego GKK.2601.1.2016 "Przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i temetycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".