2020

Zapytanie ofertowe na założenie baz danych GESUT dla 7 obrębów gminy Strzałkowo - WG.6641.3.2020

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

                         Formularz ofertowy wersja edytowalna

Załącznik nr 2 - Warunki techniczne

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie postepowania