2020

Informacje z otwarcia ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty w zapytaniu o cenę nr BZP.272.24.2020 "Usługa sprzątania oraz utrzymywania czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Słupcy"

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nr BZP.272.24.2020 "Usługa sprzątania oraz utrzymywania czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Słupcy"

wybór najkorzystniekszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nr BZP.272.24.2020 "Usługa sprzątania oraz utrzymywania czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Słupcy"