2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.138o"Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Zamawiającego w zakresie prowadzonych inwestycji drogowych o charakterze obronnym"

 

Ogłoszenie o zamówieniu / skan

Wzór formularza ofertowego / wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia