2021

Zapytanie ofertowe OR.2601.3.11.2021 na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy ”

 

Zapytanie ofertowe OR.2601.3.11.2021   skan

Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1.

Formularz ofertowy - Załącznik nr 2. wersja edytowalna

Wzór umowy - Załącznik nr 3.

 

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego w celu udzielenia zamówienia OR.2601.3.11.2021.pdf