Przetargi nieograniczone

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dotyczącego postepowania OR.272.8.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 166746 - 2012 data 22.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Słupecki, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2758600, 2758624, fax. 063 2758669.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).

·         W ogłoszeniu jest: informacja z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·         W ogłoszeniu powinno być: oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.