Przetargi nieograniczone

ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu oferty Wykonawcy z postępowania nr OR.272.8.2012

 

 

POWIAT SŁUPECKI                                                               Słupca, dnia 18.06.2012 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

                                                                  

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR. 272.8.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

„roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”- (część III, V, VII)

                                                          

 

ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu oferty Wykonawcy z postępowania

 

            Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r.  Nr 113 , poz. 759 ze zm.), Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny. Odrzucone oferty to:

1.            Część III zamówienia:

1)     Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „CEGIEŁKA” Włodzimierz Gościniak, 63-200 Jarocin, Wilkowyja, ul. Polna 36,

2)     Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” T. Bąkowski ZPCHr., 62-540 Kleczew,
ul. Leśna 61,

3)     TWARDY Sp. z o.o., 62-307 Borzykowo, ul. Wrzesińska 78,

4)     „ARKON-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Jaśkiewicz, 62-200 Gniezno,
ul. Zielna 5.

Uzasadnienie faktyczne:

Powodem odrzucenia jest błędne zastosowanie stawki VAT 23% zamiast stawki 8%,
co nie jest oczywistą omyłka pisarską ani rachunkową, tylko błędem w obliczeniu ceny. Błędne zastosowania stawki VAT, jest to błąd Wykonawcy, który wskazuje, że cena ofertowa jest obliczona niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego sygn. akt
 III CZP 52/11 z dnia 20.10.2011r. Zamawiający ma  obowiązek odrzucenia oferty
w przedmiotowym przypadku.

 

2.    Część V zamówienia:

1)  Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” T. Bąkowski ZPCHr., 62-540 Kleczew,
ul. Leśna 61- niniejszy wykonawca zastosował błędnie w 3 budynkach stawkę VAT 23% zamiast stawki VAT 8%

2)  FIRMA TWARDY Jarosław Twardy, 62-307 Borzykowo, ul. Strażacka 2 - niniejszy wykonawca zastosował błędnie w 3 budynkach stawkę VAT 23% zamiast stawki VAT 8%

3)  TWARDY Sp. z o.o., 62-307 Borzykowo, ul. Wrzesińska 78 -  niniejszy wykonawca zastosował błędnie w 3 budynkach stawkę VAT 23% zamiast stawki VAT 8%

4)  „ARKON-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Jaśkiewicz, 62-200 Gniezno,
ul. Zielna 5 - niniejszy wykonawca zastosował błędnie w 1 budynku stawkę VAT 8% zamiast stawki VAT 23 %

 

Uzasadnienie faktyczne:

Powodem odrzucenia jest błędne zastosowanie  stawki VAT,  co nie jest oczywistą omyłka pisarską ani rachunkową , tylko błędem w obliczeniu ceny. Błędne zastosowania stawki VAT, jest to błąd Wykonawcy, który wskazuje, że cena ofertowa jest obliczona niezgodnie
z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie
z uchwałą Sądu Najwyższego sygn. akt  III CZP 52/11 z dnia 20.10.2011r. Zamawiający ma  obowiązek odrzucenia oferty w przedmiotowym przypadku.

 

3.    Część VII zamówienia:

1)     „ARKON-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Jaśkiewicz, 62-200 Gniezno,
ul. Zielna 5 - niniejszy wykonawca zastosował błędnie w 1 budynku stawkę VAT 8% zamiast stawki VAT 23 %

 

Uzasadnienie faktyczne:

Powodem odrzucenia jest błędne zastosowanie  stawki VAT,  co nie jest oczywistą omyłka pisarską ani rachunkową , tylko błędem w obliczeniu ceny. Błędne zastosowania stawki VAT, jest to błąd Wykonawcy, który wskazuje, że cena ofertowa jest obliczona niezgodnie
z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie
z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2011 r. sygn. akt  III CZP 52/11 z dnia 20.10.2011r. Zamawiający ma  obowiązek odrzucenia oferty w przedmiotowym przypadku.

 

 

                                                                                            Z poważaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                         Starosta Słupecki

                                                                            /-/ Mariusz Roga