Przetargi nieograniczone

INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckieg

 

 

 

 

OR. 272.8.2012                                                                 Słupca, 20.06.2012 r.

 

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na „roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego” w latach 2012-2014,
nr OR. 272.8.2012- dotyczy części I, II, IV, VII

 

INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT

 

Działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż powtórzy czynność oceny ofert złożonych w postępowaniu  dotyczącymprzetargu nieograniczonego na „roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego” w latach 2012-2014  nr OR. 272.8.2012. Powtórzenie niniejszej czynności oceny ofert obejmować będzie części I, II, IV, VII przedmiotowego zamówienia.

 

                                                                      Z poważaniem

 

 

w/z STAROSTY

                                                                                          Wicestarosta Słupecki

/-/ Andrzej Kin