Przetargi nieograniczone

modyfikacja SIWZ wraz z przesunięciem terminu składania ofert dot.OR.272.4.2014 „Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeni

Oznaczenie postępowania: OR. 272.4.2014                                         Słupca, dn. 09.06.2014 r.

  

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
WRAZ Z PRZESUNIĘCIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

                Zamawiający na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 9 do SIWZ w zakresie „Przedmiar robót – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych”, który zostaje zaktualizowany zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami Zamawiającego. „Przedmiar robót – adaptacja pomieszczenia piwnicy na kotłownię gazową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych” pozostaje bez zmian....

 

Pełen tekst modyfikacji treści SIWZ OR.272.4.2014 oraz  zmodyfikowany przedmiar "modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych"
w załączeniu