Przetargi nieograniczone

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (Numer ogłoszenia: 212988 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014): Zorganizowanie i przeprowadzenie: obozu aktywnej integrac