Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.5.2014 „Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z instalacją gazową w Budynku Hali Sportowej Zes

Oznaczenie sprawy:  OR. 272.5.2014                                                 Słupca, dn. 07.08.2014 r.           

                                                                              

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Uprzejmie informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nrOR. 272.5.2014 na „Roboty budowlane związane
z adaptacją pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z instalacją gazową w Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie”
,jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną
przez wykonawcę: „FIRMA GUMIENNY” Ireneusz Gumienny ul. Osiedlowa 32, 62-302 Węgierki oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę: 93.314,22 złotych netto plus podatek VAT
w wysokości 23 % tzn. 21.462,27 złotych; razem: 114.776,49 złotych brutto  . . . 
 
Kompletny tekst informacji w załączeniu poniżej.