Przetargi nieograniczone

modyfikacja treści SIWZ OR.272.8.2014 "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"

OOR.272.8.2014                                                                                                     Słupca, dn. 17.10.2014 r.

 

  Modyfikacja treści SIWZ  dot. postępowania
„Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy”

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
ze zm.) dokunuje modyfikacji SIWZ w ten sposób, że wprowadza następujące zmiany:

 

1. W rozdziale II. pkt 2 SIWZ dodaje się zapis: „Wzór nadruku reklamowego do ramki określa załącznik nr 8 do SIWZ. Z tytułu dostawy ramki Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Koszt dostawy ramki należy uwzględnić w dostawie tablic rejestracyjnych” . . .

W załączeniu :

- kompletny tekst modyfikacji SIWZ,

- załącznik nr 6 do SIWZ (wzór umowy) po modyfikacji,

- załącznik nr  8 do SIWZ "wzór nadruku reklamowego do ramki pod tablice"