Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.7.2014 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące budynku położonego w Słupcy przy Placu Szkolnym 14 przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Ur

Oznaczenie sprawy: OR.272.7.2014                                                   Słupca, dn. 10.12.2014 r.

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty remontowo-budowlane dotyczące budynku położonego w Słupcy przy Placu Szkolnym 14 przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Andrzej Putz  z siedzibą w Powidzu:
ul. Strzałkowska 12a,62-430 Powidz
; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 151.430,54 PLN  netto plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 34.829,02 PLN; razem brutto: 186.259,56 PLN . . .
 kompletny tekst informacji w załączeniu poniżej