Przetargi nieograniczone

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr GKK.6641.1.2017 na nadzór inspektorski dla prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z

 

STAROSTA SŁUPECKI                                                                            Słupca, 16 sierpnia 2017 r.

GKK.6641.1.2017

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na nadzór inspektorski dla prac geodezyjnych
i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla:

a)              37 obrębów gminy Zagórów, wykonywanych przez Biuro Geodezji s. c.,
ul. Poznańska 15A, 62-400 Słupca;

b)              24 obrębów gminy Ostrowite, wykonywanych przez Kancelarię Geodezyjno-Prawną
GEO-LEX Józef Starczyński, ul. Piłsudskiego 8/17, 62-500 Konin;

c)               15 obrębów gminy Orchowo, wykonywanych przez GEO-SAW-GIS Spółka cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka, ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno;

d)              9 obrębów gminy Słupca, wykonywanych przez GEOPROFIL Sp. z o. o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA     

 

W dniu 17.07.2017 roku o godz. 11:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy niżej wymienieni przedstawiciele Zamawiającego:

 

1)      Paweł Gotowała,

2)      Jan Nawrocik,

3)      Adrian Staszewski,

 

dokonali na posiedzeniu jawnym otwarcia i badania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

 

 „Wykonanie nadzoru inspektorskiego dla prac pod nazwą:

 

  1. Wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji: ewidencji budynków, lokali, działek i użytków, dla 37 obrębów gminy Zagórów;
  2. Wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji: ewidencji budynków, lokali, działek i użytków, dla 24 obrębów gminy Ostrowite;
  3. Wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji: ewidencji budynków, lokali, działek i użytków, dla 15 obrębów gminy Orchowo;
  4. Wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji: ewidencji budynków, lokali, działek i użytków, dla 9 obrębów gminy Słupca.

__________________________________________________________________________________

 

Do dnia 17 lipca 2017 r. do godz. 11:00 wpłynęły 4 oferty.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota (40 069,00 zł brutto), jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

  • Oferta nr 1 (wpływ oferty: 17.07.2017 r., godz. 8.30)

GEONET Andrzej Hławka, ul. Tuwima 12, 62-400 Słupca

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Warunkami Technicznymi za kwotę 38.800,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23%
tzn. 8 924,00 PLN, razem brutto 47.724,00 PLN słownie brutto: czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote zero groszy.

 

 

 

  • Oferta nr 2 (wpływ oferty: 14.07.2017 r., godz. 8.45)

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

SPÓŁKA Z O. O., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Warunkami Technicznymi za kwotę 89.000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23%
tzn. 20 470,00 PLN, razem brutto 109 470,00 PLN słownie brutto: sto dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych zero groszy.

 

 

 

  • Oferta nr 3 (wpływ oferty: 14.07.2017 r., godz. 8.55)

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Komputerowe „HEXAGON" Adam Ludkiewicz,
ul. Mroza 20C/24, 10-692 Olsztyn

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Warunkami Technicznymi za kwotę 21 250,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23%
tzn. 4 887.50 PLN, razem brutto 26 137,50 PLN słownie brutto: sto dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych zero groszy.

 

 

 

  • Oferta nr 4 (wpływ oferty: 14.07.2017 r.)

Przedsiębiorstwo Usługowe „MARS" Jacek Klimczak, ul. Sienkiewicza 31, 62-600 Koło

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Warunkami Technicznymi za kwotę 58 000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23%
tzn. 13 340,00 PLN, razem brutto 71 340,00 PLN słownie brutto: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych zero groszy.

 

 

W wyniku badania i oceny ofert stwierdzono, co następuje:

Lp.

Oferta

Kryterium: cena

Ilość punktów w kryterium

1.

GEONET Andrzej Hławka, ul. Tuwima 12, 62-400 Słupca

 

55

2.

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z O. O., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

 

24

3.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Komputerowe „HEXAGON" Adam Ludkiewicz, ul. Mroza 20C/24,
10-692 Olsztyn

 

100

4.

Przedsiębiorstwo Usługowe „MARS" Jacek Klimczak,
ul. Sienkiewicza 31, 62-600 Koło

 

37

 

 

Firma Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Komputerowe „HEXAGON" Adam Ludkiewicz, przedstawiła najbardziej korzystną ofertę cenową, otrzymując najwyższą punktację.


 

  

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w formacie pdf dostepna jest w tym miejscu.