Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.3.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

Słupca, dn. 07.06.2018 r.

 

 POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.3.2018

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (OR.272.3.2018)

 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o treści podanej poniżej (zachowano oryginalną pisownię).

Pytanie  

W związku z planowanym ponownie terminem składania oferty na dzień 18.06.2018 r. dot. zadania pn.: "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy" Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Kole zwraca się z prośbą o zmianę terminu zakończenia robót na dzień 30.10.2018 r. oraz terminu rozliczenia inwestycji na dzień 15.11.2018 r. Prośbę swą uzasadniamy zaistniałą sytuacją iż pierwotny termin przetargu który został unieważniony, był wyznaczony na dzień 05.04.2018 r. W związku z czym faktyczny okres rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i realizacji inwestycji po podpisaniu umowy uległ skróceniu o 74 dni kalendarzowych (termin między 05.04.2018 r. a 18.06.2018 r.)

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Zamawiający wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia robót na dzień 31.10.2018 r. oraz zmianę terminu rozliczenia inwestycji na dzień 15.11.2018 r.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Wyjaśnienie treści SIWZ w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.