Przetargi nieograniczone

SIWZ dot. postępowania przetargowego OR.272.5.5.2019 "Dostawa trzech stołów operacyjnych oraz jednego wyposażenia stołu operacyjnego w celu doposażenia bloku operacyjnego Samodzielnego Public

 

SIWZ dot. OR.272.5.5.2019 "Dostawa trzech stołów operacyjnych oraz jednego wyposażenia stołu operacyjnego w celu doposażenia bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

 

Załącznik nr 1 do SIWZ OR.272.5.5.2019 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ OR.272.5.5.2019 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ OR.272.5.5.2019 Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy PZP

Załącznik nr 4 do SIWZ OR.272.5.5.2019 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OR.272.5.5.2019 Wzór umowy